ISO

https://acon.com.pl/wp-content/uploads/image-188x134.png

 

Polityka

Celem
strategicznym ACON jest osiąganie pełnej satysfakcji klientów z dostarczanych mikroprocesorowych systemów sterowania w instalacjach gazowych (LPG/CNG) do pojazdów samochodowych oraz świadczonych w tym zakresie usług.

Realizując powyższy cel, stale zwracamy uwagę na:

  • podnoszenie jakości oferowanych wyrobów i usług;
  • profesjonalną i kompleksową obsługę klientów;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym cykliczne szkolenie w zakresie podnoszenia jakości;
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i informatyzację procesów zachodzących w firmie.
  • Ponadto chcemy: wygenerować zysk niezbędny do realizacji inwestycji związanych z rozwojem firmy; stale zwiększać nasz udział w rynku poprzez pozyskiwanie nowych klientów.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i innych istotnych stron zainteresowanych oraz naszą potrzebę systematycznego działania, utrzymujemy i stale doskonalimy system zarządzania oparty o wymagania normy ISO 9001. Jednocześnie zobowiązujemy się do spełniania wszelkich obowiązujących wymagań pranych i innych.

ecert_ACON_FS_leg_pol_042019