Warunki wpisu

Firma ACON dokonuje wpisów na listy homologacyjne PL*0061*00/G pojazdy zasilane LPG /benzyna oraz PL*0081*00/G, PL*0082*00/G, PL*0083*00/G pojazdy zasilane LPG/diesel, PL*0115*00/G pojazdy zasilane CNG/diesel,

Karta-zgloszenia-warsztatu-do-sieci-.pdf

Niezbędnym wyposażeniem warsztatu montującego instalacje gazowe w samochodach są:

  • wieloskładnikowy analizator spalin – posiadający ważne świadectwo legalizacji
  • elektroniczny detektor gazu – posiadający certyfikat CE.

Firma ubiegająca się o wpis na listę zakładów uprawnionych do montażu powinna przesłać do ACON następujące dokumenty:

  • kserokopia faktury zakupu analizatora spalin
  • aktualne świadectwo legalizacji analizatora aktualne min 30 dni nadzień wpisu
  • kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu i certyfikatu CE
  • kserokopie dokumentów firmy: wpis do ewidencji lub odpis z KRS, NIP, REGON