Kontrola ITS/TDT

Kontrola zgodności montażu wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2014 poz. 1813 z późn. zm.). Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zakres i sposób przeprowadzania kontroli znajduje się w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2014 poz. 1813 z późn. zm.).

Metody zapewnienia doboru kompletacji instalacji gazowej zał.-4

Opis warunków montażu technologia montażu

Nadzorowanie niezgodności dotyczących sposobu montażu instalacji gazowej

Umowa warsztat,dealer