Lista dilerów

Wykaz uprawnionych instalatorów dla świadectw homologacji sposobu montażu przystosowujących dany pojazd do zasilania gazem 

Świadectwa homologacji PL*0061*00/G, PL*0081*00/G, PL*0082*00/G, PL*0083*00/G, PL*0115*00/G

 

Wykaz_instalatorów na dzień 25.10.2022