Homologacja Montażu

Warunki przystąpienia warsztatu do sieci dealerskiej:

* zgłoszenie chęci przystąpienia – pisemnie lub droga mailową
* ocena zdolności warsztatu:  lokalizacja, posiadane wyposażenie, osoba odpowiedzialna , weryfikacja warsztatu
* zatwierdzenie warsztatu
* podpisanie umowy o współpracy wraz z wymaganymi dokumentami do rejestracji w sieci / dokument zakupu analizatora oraz jego ważna legalizacja wraz z podanym typem na fakturze, dokument zakupu elektronicznego  detektora gazu wraz z podanym typem na fakturze, dokumenty rejestrowe firmy- wpis CEDIG/
* szkolenie z zakresu montażu
* wpis na listę sieci dealerskiej firmy ACON , jest płatny. Przy indywidualnym wpisie koszt wpisu wynosi 400 PLN brutto

Okresowa kontrola warsztatu:

Każdy warsztat sieci dealerskiej ACON , podlega okresowej kontroli. Zazwyczaj raz na dwa lata. Kontrola kończy się protokołem pokontrolnym wraz z ewentualnymi zaleceniami.
Negatywny wynik kontroli i niezastosowanie się do zaleceń będzie skutkował wykreśleniem z listy sieci dealerskiej firmy ACON.

Komponenty.

Należy stosować komponenty tylko i wyłącznie takie które znajdują się w wykazie komponentów zatwierdzonych i dopuszczonych do montażu zgodnie z zał. 1 znajdującym się poniżej.

Montaż instalacji LPG.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami stawianymi przepisami prawa Dziennik ustaw nr 32 poz. 262, strony 2137 – 2140 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262

Wykaz warsztatów sieci dealerskiej ACON, PL*0061*00/G znajduje się na stronie ITS

http://www.its.waw.pl/8567,pl,Instalacje-LPG-lista-dealerow.html

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. +48 85 74 65 270
gsm +48 606 20 30 95

Oznaczenie kategorii pojazdów:

1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:

1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.

2. Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:

1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.