Homologacja Montażu

//acon.com.pl/wp-content/uploads/image-3.png

Warunki przystąpienia warsztatu do sieci dealerskiej 

 

 • zgłoszenie chęci przystąpienia – pisemnie lub droga mailową
 • ocena zdolności warsztatu: lokalizacja, posiadane wyposażenie, osoba odpowiedzialna , weryfikacja warsztatu
 • zatwierdzenie warsztatu
 • podpisanie umowy o współpracy wraz z wymaganymi dokumentami do rejestracji w sieci / dokument zakupu analizatora oraz jego ważna legalizacja wraz z podanym typem na fakturze, dokument zakupu elektronicznego detektora gazu wraz z podanym typem na fakturze, dokumenty rejestrowe firmy- wpis CEDIG/
 • szkolenie z zakresu montażu
 • wpis na listę sieci dealerskiej firmy ACON , jest płatny. Przy indywidualnym wpisie koszt wpisu wynosi 400 PLN brutto
 • Karta zgłoszenia warsztatu do sieci

Okresowa kontrola warsztatu 

Każdy warsztat sieci dealerskiej ACON , podlega okresowej kontroli. Zazwyczaj raz na dwa lata. Kontrola kończy się protokołem pokontrolnym wraz z ewentualnymi zaleceniami.
Negatywny wynik kontroli i niezastosowanie się do zaleceń będzie skutkował wykreśleniem z listy sieci dealerskiej firmy ACON. 

Komponenty

Należy stosować komponenty tylko i wyłącznie takie które znajdują się w wykazie komponentów zatwierdzonych i dopuszczonych do montażu zgodnie z zał. 1 znajdującym się poniżej.

Lista elementów dopuszczonych do montażu zał.1stan na dzień 19.04.2022/28.04.2022 LPG/CNG.pdf

Wykaz warsztatów sieci dealerskiej ACON, PL*0061*00/G znajduje się na stronie ITS

 

W razie pytań prosimy o kontakt

 tel. +48 85 74 65 270
gsm +48 606 20 30 95


Kategorie pojazdów 

Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:

 1. kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
 2. kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
 3. kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.

 Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:

 1. kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
 2. kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
 3. kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.