ISO

https://acon.com.pl/wp-content/uploads/image-188x134.png

Polityka

Celem
strategicznym ACON jest osiąganie pełnej satysfakcji klientów z
dostarczanych mikroprocesorowych systemów sterowania w instalacjach
gazowych (LPG/CNG) do pojazdów samochodowych oraz świadczonych w
tym zakresie usług.

Realizując powyższy cel, stale zwracamy uwagę na:

 • podnoszenie
  jakości oferowanych wyrobów i usług;
 • profesjonalną
  i kompleksową obsługę klientów;
 • podnoszenie
  kwalifikacji pracowników, w tym cykliczne szkolenie w zakresie
  podnoszenia jakości;
 • wprowadzanie
  innowacyjnych rozwiązań i informatyzację procesów zachodzących
  w firmie.

Ponadto chcemy:

 • wygenerować
  zysk niezbędny do realizacji inwestycji związanych z rozwojem
  firmy;
 • stale
  zwiększać nasz udział w rynku poprzez pozyskiwanie nowych
  klientów.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i innych istotnych stron zainteresowanych oraz naszą potrzebę systematycznego działania, utrzymujemy i stale doskonalimy system zarządzania oparty o wymagania normy ISO 9001. Jednocześnie zobowiązujemy się do spełniania wszelkich obowiązujących wymagań pranych i innych.